Skip to main content

Om alle taken die VIJK zich ten doel stelt uit te kunnen voeren zijn een aantal commissies in het leven geroepen.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is in 2009 opgericht. Zij organiseert activiteiten voor de jeugd van de vereniging. De jeugdcommissie heeft naast een (beperkt) eigen budget een stem in het bestuur.

Op de website en in het clubblad wordt verslag gedaan van de activiteiten die de jeugdcommissie heeft georganiseerd en nog gaat organiseren.

De activiteiten die over het algemeen jaarlijks worden georganiseerd zijn:

De leden van de jeugdcommissie:

 • Manon van Rijn
 • Miranda Kerkvliet
 • Monique Hogenboom
 • Pascal Kwakman
 • Cyrilla Kompier
 • Danique Dexel
 • Laura Fioole
 • Famke Hogenboom
 • Ruby vanTol

Voor vragen met betrekking tot de activiteiten kunt u zich richten tot Moniek Batelaan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie heeft als doel wedstrijden te organiseren zodra de landijsbaan geopend is. Traditioneel is het Kampioenschap voor leden en inwoners van Koudekerk aan den Rijn de eerste wedstrijd die georganiseerd wordt. De vorm van deze wedstrijd hangt mede af van de ijscondities.

Afhankelijk van de duur van de vorstperiode worden nog meer wedstrijden georganiseerd. Te denken valt aan marathon, afvalwedstrijden, koppelwedstrijden en kortebaanwedstrijden. Zelfs een officiële langebaanwedstrijd is gezien de afmetingen van de baan mogelijk, maar vraagt om een perfecte ijsvloer zonder scheuren en een groot jurycorps.

Naast de natuurijswedstrijden organiseert de commissie jaarlijks één wedstrijd op kunstijs: de clubkampioenschappen in de IJshal Leiden. Alle categorieën, van mini's tot masters, strijden dan om de titel clubkampioen(e) van VIJK.

De uitslagen van deze jaarlijkse wedstrijd zijn te vinden op onze Facebook pagina.
De wedstrijdcommissie is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te helpen bij het organiseren van wedstrijden meldt u dan aan bij Ronald Kompier via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Technische commissie 

Het doel van de technische commissie is het onderhouden van de materialen van V.IJ.K. Deze taken zijn voornamelijk gericht op de activiteiten op en rond de eigen ijsbaan.

Organisatie:

 • Lange termijn planning onderhoud en vervanging van de ijsonderhoud-machines en handgereedschappen.
 • Vervangingsplan baan-hulpmateriaal zoals bijvoorbeeld pylonen.
 • Onderhoud planning clubhuis en opslagcontainer van het materieel van de TC.
 • Onderhoud- en vervangingsplanning baanverlichting.

Uitvoerend:

 • Uitvoering van de taken voortvloeiend uit het onderhoudsplan.
 • In de late herfst de voorbereiding van de natuurijsbaan, zoals het maaien van gras en onkruid, plaatsen van de betonbuizen, gereed maken van de baanverlichting en het controleren en evt. repareren van de ijsmachines.
 • Het gereed maken van de baan als deze open gaat zoals onder andere het plaatsen van de kassacaravan en het installeren van de verlichting.

Voor vragen met betrekking tot de technische zaken kunt u contact opnemen met Leo van Tol via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De technische commissie werkt nauw samen met de ijsmeester. De ijsmeester is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken op- en rond de landijsbaan.

De belangrijkste taken van de ijsmeester zijn:

 • Zorgen dat per 1 december de baan onder water wordt gezet.
 • In samenwerking met de technische commissie ervoor zorgen dat alles om de baan geregeld is.
 • IJskeuring van de baan (deze keuring en het nemen van de beslissing tot openstelling doet de ijsmeester samen met minimaal 2 bestuursleden).
 • Het opstellen van een rooster tijdens openstelling van de ijsbaan voor het verdelen van taken rondom onderhoud en veiligheid van en op het ijs.
 • Aan het einde van het “ijsseizoen” wordt in omgekeerde volgorde alles weer verwijderd, schoongemaakt en opgeruimd.

Clubhuiscommissie

Tijdens de opening van de landijsbaan verzorgt de clubhuis commissie de innerlijke mens. Samen met hun vrijwilligers zorgen ze dat tijdens openingsuren van de ijsbaan de kantine open is er naast een drankje onder meer warme chocomel voor iedereen te koop is.

Daarnaast zorgt deze commissie voor het in goede banen leiden van de kaartverkoop.

De clubhuiscommissie bestaat nu uit 3 leden. 

Uiteraard zijn we altijd op zoek naar extra vrijwilligers voor als we met natuurijs de ijsbaan open doen. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 • Laatste update op .