Skip to main content

Geschiedenis.

De Vereniging IJssport Koudekerk, VIJK., is de voortzetting van ijssport vereniging “‘t Torentje”. De schaatsactiviteiten werden aanvankelijk uitgevoerd op de Oude Rijn, de poldersloten rond het poorttorentje van het huis “Poelgeest”, de Molenwetering en de Lagewaardse Wetering. De eerste vereniging is opgericht in 1933, maar (mede) door een aanzienlijk aantal ijsloze winters niet meer actief sinds 1970. 

VIJK is opgericht op 16 januari 1980 tijdens de eerste algemene ledenvergadering. Deze machtigde de gekozen voorzitter Hubertus Maarten Zaalberg tot het laten opstellen van een notariële akte waarin de statuten in twintig artikelen werden vastgelegd. Door het op 8 mei 1980 “verlijden” van deze akte bij notaris mr. J.M.M. Kocken te Leiderdorp werd de vereniging en het bestuur als rechtspersoon erkend en was de vereniging officieel een feit. Van 1980 tot 1988 werd gebruik gemaakt van de ondergespoten tennisbanen en het daarbij gelegen clubhuis van de Lawn Tennis Vereniging Artesia aan de Kerklaan. 

Het eerste bestuur bestond op 16 januari 1980 uit Huub Zaalberg, voorzitter, Hans van der Post , vice-voorzitter, Karel Schuiling, penningmeester, Bas Vos, secretaris, Ranghild Biesheuvel en Cees van Cleef, bestuurslid. Dat bestuur werd in de periode daarna uitgebreid met commissieleden voor de organisatie van training op de Uithof Den Haag, training Leidse IJshal (vm Menkenhal), de natuurijsbaan, clubhuis, jeugdtraining, kantinebeheer en ledenadministratie.. 

Vlnr: Vroegere bestuursleden: Piet van Harskamp, Nel van der Meijden, Levina de Jong, Klaas Vonk en Huub Zaalberg (Hans van der Post ontbreekt)

In de periode rond 1988 werden de buitensportaccommodaties, te weten de voetbalvelden van V.V.K. alsmede de tennisbanen van Artesia en daarmee dus ook de ijssport verplaatst van de Kerklaan naar de Weidedreef. Dankzij een unieke samenwerking tussen de Gemeente, de (toenmalige) eigenaar van de grond (manegehouder Gert Dorrepaal) en het bestuur van V.IJ.K. is in 1988 aan de Gruttolaan een prachtige ijsbaan tot stand gekomen. De gemeente heeft gezorgd voor de aanleg van de 400 meter wedstrijd ijsbaan met een ruime recreatiebaan, ook wel “krabbelbaan” genoemd. De 400 meter wedstrijdbaan voldoet geheel aan de eisen van de KNSB. Het clubgebouw, een voormalige bedrijfskantine, en de baanverlichting zijn door de vereniging in eigen beheer met hulp van vele vrijwilligers gebouwd en aangelegd.

De baan met het clubgebouw werden geopend door burgermeester L.V. Elfers van Koudekerk aan den Rijn. De aanleg van deze baan was voor de KNSB - bestuur Gewest Zuid-Holland aanleiding om de gemeente Koudekerk aan den Rijn (later opgegaan in Rijnwoude), destijds de "Zilveren schaats" uit te reiken tijdens de jaarvergadering van 1988. Deze "Zilveren schaats" wordt toegekend aan organisaties of personen die een bijzondere inspanning hebben geleverd om de schaatssport te promoten.

In 2020 bestaat onze vereniging dus 40 jaar. Naar aanleiding daarvan heeft de eerste voorzitter Huub Zaalberg op verzoek een aantal vragen beantwoord.

Geschiedenis VIJK - 40-jarig jubileum

Daarnaast heeft Huub, op de ALV van 2020, het bestuur een werkelijk schitterend dik fotoboek met historische plaatjes en artikelen aangeboden.

  • Laatste update op .