Skip to main content

Nieuwe privacywetgeving voor verenigingen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt sindsdien niet meer. Sportverenigingen hebben ook te maken met deze nieuwe privacywetgeving. Want sportverenigingen hebben net als veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens.

Dus ook VIJK moet voldoen aan deze regelgeving. Wij hebben het stappenplan van het AVG programma doorlopen en hebben de bijbehorende AVG-Verklaring verkregen.

Zie ook: Europese Privacywetgeving.

Privacy Beleid VIJK

De Vereniging IJssport Koudekerk (VIJK) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VIJK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor minderjarigen vragen wij toestemming van een ouder of voogd)
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VIJK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door VIJK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden zoals innen contributie;
 • Toegang via abonnementen tot de natuurijsbaan ten tijde van natuurijsperiodes;
 • Technische doeleinden, zoals indeling leeftijdscategorieën t.b.v. trainingen, wedstrijden en kledinguitgifte;
 • Voor leden die trainingen en wedstrijden gaan volgen, zijn wij verplicht ook gegevens te verstrekken aan bv. de overkoepelende schaatsbond: de KNSB. Maar ook bv. aan het District Sassenheim, Gewest Zuid-Holland en de schaatshal in Leiden en Den Haag;
 • Communicatie over uitnodigingen, verspreiding clubblad etc.;
 • Telefoonnummers en emailadressen kunnen bv. worden gebruikt voor uitnodigingen voor trainingen en wedstrijden;
 • Foto's van trainingen, wedstrijden of andere evenementen kunnen op onze Facebook pagina en\of website geplaatst worden;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VIJK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Pasfoto;
 • Incassomachtiging.

In het kader van de AVG is besloten dat zgn. koude leden (alleen natuurijs) VIJK géén toestemming hoeven te geven om hun gegevens vast te leggen. VIJK voldoet nl. aan één van de vereiste grondslagen. Het vastleggen van hun gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, nl. het ter beschikbaar stellen van natuurijs in een ijsperiode. Zonder deze minimale gegevens kunnen de koude leden geen lid meer zijn.
Om dit te verifieren is er contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens en zij hebben onze aanname bevestigd.

Uw persoonsgegevens worden door VIJK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de ledenadministratie voor maximaal 7 jaar.

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Laatste update op .